IS OMNIA
Modul: Webové stránky

Webová část aplikace, která slouží pro prezentace farnosti

Modul webových stránek aktuálně využívá více než 198 webů z 386 farností a 8 diecézí

Proč jdeme cestou vlastního webového systému:
 • ujednotit
 • usnadnit
 • pomoci
 • vést
Kliknutím zobrazíte všechny moduly systému na www.isomnia.cz. Chceme ujednotit weby farností,
aby se farníci na webu dobře cítili a snadno se zorientovali,
ať navštíví jakoukoliv farnost (obdobně jako v případě webů Charity)
Chceme pomoci rozšířit
kvalitně napsané články duchovních pastýřů i do okolních farností
Chceme usnadnit ovládání, obsluhu a údržbu webu Chceme pomoci vést technicky méně zdatné tak,
aby zvládli požadavky moderní doby

O systému

Proč modul webu vznikl

Systém vznikl na základě požadavku kněží mít moderní stránky, které budou snadno ovladatelné, budou vypadat hezky, a pokud kněz přejde do jiné farnosti, nebude si muset zvykat na nové ovládání.

Co modul webu nabízí

 • Jednoduše si vytvoříte vlastní strukturu menu
 • Používáte profesionálně připravenou šablonu speciálně upravenou pro potřeby farnosti
 • Tím, že na web přidáte informace o intencích si automaticky vytvoříte sofistikovaný pořad bohoslužeb
 • Získáte nejen web, ale i mobilní aplikaci, se kterou můžete část věcí ovládat pohodleně kdekoliv
 • Máte možnost sdílet svůj článek na desítkách jiných webů
 • Neustálé vylepšování na základě požadavků kněží - žádné komerční kompromisy
 • Jednoduché, přitom propracované statistiky
 • Mobilní aplikace pro kněze Android , iOS
 • Mobilní aplikace pro farníky Android , iOS

Co neřešíte

 • Zabezpečíme za vás doménu
 • Spravujeme a platíme poplatky za doménu a prostor
 • Neřešíte velikost prostoru, technické údaje ani aktualizace - vše děláme za Vás
 • Jednou položku uložíte a změna se projeví všude
 • Aktualizujeme za Vás certifikáty, nejnovější verze PHP a dalších modulů
 • Přidáváme potřebné funkcionality na požádání tak, aby byly co nejjednodušší na ovládání (např. rezervace účasti na mši sv. v případě COVID-19, registrace do náboženství atd.) a automaticky je provazujeme s webem, takže uživatel často pro změnu nemusí nic udělatFunkce

Klíčové funkce webového systému

Modul webových stránek si klade za cíl co nejvíce věcí zautomatizovat tak, aby se na webu měnil obsah automaticky a aby mohl správce farnosti část svých pravomocí delegovat na farníky a zapojit je do dění.

Jednoduché nastavení

Nastavitelné zobrazení formulářových polí, upravitelné zobrazení pro zhoršení zraku, grafické odlišení vyplněných polí od prázdných, pokročilé možnosti tabulek.

1

Výběr z připravených variant šablony

Čtyři různé barevné varianty profesionální šablony, kterou jde nastavit na dynamický či statický styl zobrazení.

2

Předpřipravené možnosti rozložení

Možnost tří profesionálně navržených rozložení úvodní stránky, aby se web přizpůsobil potřebám konkrétní farnosti.

Jednoduchá tvorba obsahu s připravenou možností sdílení

Převedeme Vám dosavadní web do nového kabátku a vysvětlíme ovládání na vlastních datech. V systému můžete například:

 • jednoduše tvořit menu stylem táhni-pusť

 • psát články a nabízet je ke sdílení v jiných farnostech

 • spravovat intence, pořady bohoslužeb a mít přehled o jejich návštěvnosti

 • rozesílat hromadně novinky farníkům

 • zobrazovat podrobné statistiky návštěvnosti webu

 • v neposlední řadě jednoduše nahrávat do galerie, spravovat soubory ke stažení včetně počtů stažení, automatických ikon souborů a mnoho dalšího

Provázanost na farnost

Modul webu je jen součástí komplexního informačního systému OMNIA, který nabízí mnohem více možností a spolupracuje s už vloženými daty tak, aby správci farnosti ušetřil práci.

Evidence intencí a pořadů bohoslužeb

Pokud v systému kněz vytvoří pořad bohoslužeb, automaticky se intence i daný pořad zobrazí na webu, je možné intence rezervovat přímo z webu a kněz jen intenci (ne)potvrdí z mobilní aplikace. Na konci roku si třemi kliknutími vytvoří intenční deník.

Tvorba seznamů vč. výstupů a funkcionalit podle aktuální potřebnosti

Možnost přihlašování nemocných (a následná evidence návštěv a poskytnutých svátostí), přihlašování do náboženství (vč. automatických exportů), vedení zápisů z farních rad vč. automatických výstupů na web, předpřipraveného workflow, přihlašování na mše sv. během COVID-19 a mnoho dalšího.

Vycházíme z reality. Nejsme jen IT firma. Jsme především farníci s rodinami, kteří vnímají potřeby ve svých farnostech, máme v týmu kněze, kteří vidí a reflektují požadavky z terénu od dalších spolubratří a ve svém středu mají Krista.

Systém je vyvíjen v konzultaci s Radou IT ČBK.

Za vývojový tým Vojtěch Krystek a P. Ondřej Talaš

Kontakt