Podmínky provozu

1. Webhostingový projekt farnost.cz má za cíl zajištění provozu především farních, ale i jiných křesťanských webových stránek na subdoménách domén farnost.cz, dekanat.cz, vikariat.cz, případně i jiných (vlastních) doménách. Protože provoz tohoto projektu znamená u obou stran určité náklady a zároveň zodpovědnost, definujeme v dobré víře následující podmínky provozu, formulované zjednodušeně, nikoliv striktně právnicky.

2. Poskytování webhostingové služby je za dobrovolný příspěvek. Platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol) jsou rozesílány jednou ročně. Doporučená částka je 500 Kč s DPH za rok. Pokud farnost může dát více peněz, přispěje na provoz těm farnostem, které zrovna nemůžou dát.

3. Základní technická podpora (nastavení serveru, zálohování a konfigurace služeb) je poskytována bezplatně. Při souběhu více požadavků budou preferováni ti uživatelé, kteří se rozhodli finančně přispívat na provoz tohoto webhostingového projektu. Technická podpora týkající se programování, optimalizace pro vyhledávače a dalších aspektů, které přímo nesouvisejí s provozem a nastavením serveru, je také možná, ale není zamýšlena jako bezplatná.

4. Každý web má v základní variantě k dispozici 1 GB datového prostoru. Prostor smí být využit pouze pro provoz dohodnutého webu, případně souvisejících podwebů. Nesmí se využívat pro odkládání nebo zálohování jiných souborů, sdílení nelegálního nebo zakázaného obsahu, přeprodávání datového prostoru, šíření počítačových virů. Provozovaný web nesmí být zneužíván k nezákonným nebo nečestným činnostem, např. rozesílání spamu, útoky na jiné servery, prolomení zabezpečení vlastního serveru nebo jiných webů na stejném serveru. V případě detekce porušení těchto pravidel může být web okamžitě deaktivován nebo smazán bez předchozího upozornění.

5. Každý web má přidělen určitý výpočetní čas serveru, který je s velkou rezervou dostatečný pro provoz farních a podobných stránek. Pokud dojde k přetížení webu a k vyčerpání přiděleného výkonu (ať už z důvodu vnějšího útoku, nebo chybně napsaných skriptů), web bude automaticky dočasně odstaven. Tím jsou chráněny jiné weby, které jsou provozovány na stejném serveru, takže v případě přetížení jednoho webu není přetížen celý server (jak tomu bývá u některých poskytovatelů webhostingu). Server je pod nepřetržitým dohledem specializované firmy, je pravidelně aktualizován a denně zálohován.

6. Pokud svůj (farní) web předáváte jinému správci, prosíme o sdělení kontaktu na nového správce. Pokud se rozhodnete využívat služby jiného poskytovatele, prosíme také o sdělení této informace, abychom mohli uvolnit datový prostor. V případě zjevně (několik let) neaktualizovaného webu a zároveň nedosažitelnosti správce webu nebo při zjištění, že web je provozován u jiného poskytovatele, může být web zrušen.

7. Objednávka nových domén, subdomén a webhostingových služeb se provádí formou e-mailu zaslaného na adresu webhosting@farnost.cz. V případě vážných pochybností o dobrých úmyslech žadatele může být požadována písemná objednávka duchovního správce farnosti, případně příslušného statutárního zástupce žádající organizace.